רקישוק

IMG_20201201_140448.jpg

Our 
Story

ערב מלחמת העולם השנייה ישבו ברקישוק כ-3,500 יהודים – כשליש תושביה. מרביתם השתייכו לזרם החסידי. הם התפרנסו ממסחר ומלאכה, והיו בהם בעלי מקצועות חופשיים. ברקישוק פעלו סניפים של המפלגות הציוניות ושל אגודת ישראל.
הגרמנים כבשו את רקישוק ב-28 ביוני 1941, ובו ביום נרצחו בה שני יהודים. כעבור יומיים גירשו הגרמנים מהעיר יהודים מהסביבה שהתרכזו בה. לאחר כמה ימים רוכזו יהודי העיר, והגברים הופרדו מהנשים והילדים. הגברים הוחזקו כנראה באורוות, והנשים והילדים באתר קיט סמוך לעיר. ממקומות אלו נלקחו יום-יום יהודים לעבודה אצל האיכרים המקומיים. זמן מה פעלה בעיר מועצה יהודית בראשותם של רזניקוביץ ויעקב קרק.
ב-16-15 באוגוסט 1941 הובלו הגברים היהודים לכפר הסמוך ונורו למוות בבורות. 

ב-25 באוגוסט 1941 נרצחו הנשים, הזקנים והילדים, כאלפיים נפשות.

                                                    (קרדיט: תוכן זה באדיבות אתר "יד ושם")

אנדרטה מספר 90

"מי יזכור את בנו של הַסַּפָּר"

      "שיר אחרי הגשם"   יעקב גלעד