קוזנהורודוק

קוזנהורודוק.jpg

Our 
Story

בין שתי מלחמות העולם חיו בקוז'נהורודוק כ-800 יהודים – כשליש מאוכלוסייתה. הם התפרנסו ממלאכה, ממסחר זעיר, מרוכלות ומעבודה בבית חרושת לעץ במיקשביץ' (Mikaszewicze). הם הסתייעו בקופת גמ"ח. קוז'נהורודוק הייתה מרכז של חסידי סטולין (Stolin). בעיירה פעלה קבוצה של הבונד.
הגרמנים כבשו את קוז'נהורודוק ב-5 ביולי 1941. הם סגרו את היהודים בגטו והטילו עליהם גזרות רבות.
ב-18 באוגוסט 1942 רצחו הגרמנים את 700 יושבי הגטו מחוץ לעיירה.

רק יהודי אחד ניצל.

                                                    (קרדיט: תוכן זה באדיבות אתר "יד ושם")

אנדרטה מספר 200

"מי יזכור את בנו של הַסַּפָּר"

      "שיר אחרי הגשם"   יעקב גלעד