פראמפול

פראמפול.jpg

Our 
Story

באמצע שנות העשרים של המאה העשרים ישבו בפרמפול כ 1,100 יהודים – יותר משליש תושביה. בתקופת השלטון הסובייטי עסקו יהודים רבים במלאכה וקצת התארגנו בקואופרטיבים. בשנות השלושים פעל בפרמפול בית ספר ביידיש.

פרמפול נפלה בידי הגרמנים ב-8 ביולי 1941. בימים הראשונים לכיבוש דרשו הגרמנים מהרב נחום כהנא למסור לידיהם עשרה מיהודי העיירה בני ערובה. הרב אמר שאינו יכול למסור לידיהם אלא את עצמו, וכעבור זמן מה נרצח.

בקיץ 1941 רוכזו כל יהודי העיירה בגטו שהוקצה לו רחוב דל בעיירה.

השלטונות אפשרו ליהודים לצאת מהגטו כדי לקנות מזון בשוק או להחליף חפצים במזון. צעירים הועסקו בעבודות כפייה.

בסוף קיץ 1941 גורשו כל תושבי גטו פרמפול לגטו שרובקה, ובסוף אוקטובר או בתחילת נובמבר 1942 נרצחו שם עם יהודים אחרים מנפת ירמולינצי.

                                                    (קרדיט: תוכן זה באדיבות אתר "יד ושם")

אנדרטה מספר 128

"מי יזכור את בנו של הַסַּפָּר"

      "שיר אחרי הגשם"   יעקב גלעד