סרני

סרני.jpg

Our 
Story

בין שתי מלחמות העולם ישבו בסרני כ-5,000 יהודים – כמעט מחצית תושביה.
בספטמבר 1939 כבש הצבא הסובייטי את האזור. ב-4 ביולי 1941 נסוגו הסובייטים מסרני, ולמחרת נכנסו אליה הגרמנים.
ב-27 באוגוסט 1942 רוכזו יהודי הגטו במחנה פולסקה, שכבר הועברו אליו יהודים מיישובים אחרים, ובסך הכל היו בו כ-13,700 יהודים. בגטו התפתח מרי וחברי המרי חתכו את גדר התיל כשהחלו הגרמנים להוביל את היהודים אל הבורות, הורו להצית אש בצריפים, וקראו ליהודים לברוח. אלפים נשמעו לקריאה וברחו; רבים נורו כשניסו לעבור את הגדרות וברחובות העיירה. רק כמה מאות הצליחו להגיע ליערות, ורק אחדים שרדו עד השחרור.

                                                   (קרדיט: תוכן זה באדיבות אתר "יד ושם")

אנדרטה מספר 268

"מי יזכור את בנו של הַסַּפָּר"

      "שיר אחרי הגשם"   יעקב גלעד