סטריקוב

סטריקוב.jpg

Our 
Story

ערב מלחמת העולם השנייה חיו בסטריקוב כ-2,000 יהודים – קרוב למחצית תושביה.
ב-7 בספטמבר 1939 כבשו הגרמנים את סטריקוב וסיפחו אותה לרייך הגרמני. ב-29 בדצמבר 1939 גורשו רוב יהודי סטריקוב, כ-1,600 בני אדם, לגלובנו  שבגנרלגוברנמן, אך ראש העירייה בגלובנו סירב לקבלם וגירש אותם בחזרה לסטריקוב. בסטריקוב סירב ראש העירייה לקבלם בחזרה, והם נאלצו לחזור לגלובנו ושוכנו שם במחנה בפרווריה עד שגורשו משם לוורשה בפברואר 1941.
בסטריקוב נותרו 378 יהודים. לאחר מכן הצטרפו אליהם כמה פליטים. באביב 1940 הוקם בסטריקוב גטו סגור מגודר בגדר תיל.
באפריל או במאי 1942 גורשו יהודי הגטו לבז'ז'יני . עם חיסול הגטו שם באמצע מאי 1942 הועברו כ-300 בעלי מקצוע יוצאי סטריקוב לגטו לודז', עם יתר יהודי בז'ז'יני שנותרו לאחר הסלקציה, ולימים היה גורלם כגורל יהודי גטו לודז'. רק קומץ קטן שרד.

                                                   (קרדיט: תוכן זה באדיבות אתר "יד ושם")

אנדרטה מספר 268

"מי יזכור את בנו של הַסַּפָּר"

      "שיר אחרי הגשם"   יעקב גלעד