נובי-טרג

נובי-טרג.jpg

Our 
Story

בפרוץ מלחמת העולם השנייה חיו בנובי טרג כ-1,300 יהודים שהיו כחמישית אוכלוסייתה.
הגרמנים כבשו את נובי טרג בראשית ספטמבר 1939

במאי 1941 הוקם בעיר גטו ורוכזו בו גם יהודים מיישובי הסביבה. בתחילת 1942 היו בגטו כ-2,500 יהודים. ביולי ובאוגוסט 1942 הגיעו לגטו יהודים גם מקרושצ'יינקו, צ'ורשטין, שצ'ווניצה, צ'רני דונאייץ ויישובים אחרים.
ב-30 באוגוסט 1942 רוכזו 4,000-3,000 יהודי הגטו לסלקציה. כ-80 חולים וקשישים הובלו לבית העלמין ונרצחו.

רוב היהודים שנמלטו בעת האקציה הוסגרו לידי הגרמנים ונרצחו בבית הקברות היהודי.
אחרי הגירוש נשארו בנובי טרג יותר מ-100 יהודים "כשירים לעבודה". קצתם נשלחו למנסרות בצ'רני דונאייץ, והאחרים רוכזו במחנה עבודה שהוקם בנובי טרג, עד שחוסל ב-25 במאי 1944.

                                                   (קרדיט: תוכן זה באדיבות אתר "יד ושם")

אנדרטה מספר 215

ספר קהילות נובי טארג

"מי יזכור את בנו של הַסַּפָּר"

      "שיר אחרי הגשם"   יעקב גלעד