חודלה

IMG_20201201_141128.jpg

Our 
Story

לפני מלחמת העולם השנייה חיו בחודלה כ-770 יהודים – כמחצית תושביה. הם התפרנסו ממסחר זעיר וממלאכה.
הגרמנים כבשו את חודלה באמצע ספטמבר 1939, ומיד החלו בשילוחים לעבודת כפייה. בדצמבר 1939 הובאו לחודלה 776 יהודים מפולווי. בתחילת 1940 שולחו כ-300 מיהודי חודל לעבודה ביוזפוב. באוגוסט 1940 הגיעו לחודלה 160 יהודים מכפרים קטנים בסביבה, ובמרס 1941 הגיעו לעיירה יותר מ-800 יהודים מלובלין ומקרקוב. באמצע 1941 הגיע מספר היהודים בחודלה ל-1,655. ככל הנראה כבר היה באותה העת גטו בחודלה, אך אין לנו מידע על תאריך הקמתו.
בראשית מאי 1942 רצחו הגרמנים מאות מיהודי חודלה. השאר הועברו לגטו אוֹפּוֹלֶה, ועם יהודי אופולה גורשו משם לסוביבור ב-5 או ב-12 במאי 1942. ב-28 ביוני 1942 הגיעו מבלז'ץ לחודלה כמה יהודים מגרמניה.
ב-21 בספטמבר 1942 גורשו אחרוני היהודים בחודלה למחנה ההשמדה בלז'ץ.

                                                    (קרדיט: תוכן זה באדיבות אתר "יד ושם")

אנדרטה מספר 138

"מי יזכור את בנו של הַסַּפָּר"

      "שיר אחרי הגשם"   יעקב גלעד