דיווין

דיווין.jpg

Our 
Story

בין מלחמות העולם חיו בדיווין כ-800 יהודים, שהיו כשליש מתושביה. נראה שרובם עסקו במסחר, אך אין כמעט ידיעות על חיי היהודים במקום נידח זה.

דיווין נכבשה בימים הראשונים לפלישת הגרמנים, בסוף יוני 1941.

לגטו פתוח שהוקם בה הובאו גם יהודים מכפרי הסביבה, ומספר היהודים בו הגיע לכ-1,000.

בסוף קיץ 1942 נרצחו כל יהודי הגטו מחוץ לעיירה ונקברו בקבר אחים.

פרטיזן יהודי שנכנס עם יחידתו לדיווין בסוף 1943 לא מצא בה ולו יהודי אחד.

                                                    (קרדיט: תוכן זה באדיבות אתר "יד ושם")

אנדרטה מספר 272

"מי יזכור את בנו של הַסַּפָּר"

      "שיר אחרי הגשם"   יעקב גלעד