גניבושוב

גניבושוב.jpg

Our 
Story

בפרוץ מלחמת העולם השנייה חיו בגניבושוב כ-1,600 יהודים – יותר ממחצית אוכלוסייתה. רובם התפרנסו ממלאכה וממסחר זעיר והסתייעו באיגודים מקצועיים. בקהילה הייתה ספרייה ששימשה מרכז תרבות ומרכז ללימוד עברית. בעיירה פעלו מפלגות ותנועות נוער ציוניות שהקימו חוות הכשרה, וכן פעל בה הבונד.
בספטמבר 1939 כבשו הגרמנים את גניבושוב, והחלו לחטוף יהודים לעבודת כפייה. הוקמו יודנרט בראשותו של יעקב דינר (Diner) ושירות סדר יהודי בפיקודו של יחיאל גרוסמן.
בספטמבר 1940 או בסוף 1941 (על-פי מקורות שונים) הוקם בגניבושוב גטו. בקיץ 1941 שולחו יהודים מגניבושוב למחנה עבודה ליד בית החרושת לתחמושת בפיונקי. במחצית הראשונה של 1942 הגיעו לגטו יהודים מגורשים מקרקוב ומרדום ומספר תושבי הגטו הגיע לכ-7,000.
ב-20-19 באוגוסט 1942 גורשו כ-5,000 מיהודי גניבושוב לזבולן ומשם למחנה ההשמדה טרבלינקה. כ-600 צעירים שולחו למחנה עבודה באזור דמבלין.
ב-15 בנובמבר 1942 כ-1,000 היהודים שנותרו בגניבושוב גורשו גם הם לטרבלינקה.

                                                    (קרדיט: תוכן זה באדיבות אתר "יד ושם")

אנדרטה מספר 129

"מי יזכור את בנו של הַסַּפָּר"

      "שיר אחרי הגשם"   יעקב גלעד