ברסטצ'קה

קוזניץ.jpg

Our 
Story

בין מלחמות העולם חיו בברסטצ'קה כ-2,500 יהודים – כשליש מאוכלוסייתה. הם עסקו במסחר, בייצוא תוצרת חקלאית ובמלאכה. היו להם אגודות מקצועיות, והם נעזרו בבנק יהודי להלוואה וחיסכון. בעיירה פעלו מפלגות ותנועות נוער ציוניות, חוג של הבונד, בית ספר של רשת "תרבות" וספרייה עברית וכן חוג ספרותי ביידיש.
הגרמנים כבשו את ברסטצ'קה ב-23 ביוני 1941. ב-8 באוגוסט 1941 רצחו הגרמנים כ-300 גברים יהודים. בעיירה נתמנה יודנרט ועל היהודים הוטלו תשלום כופר גבוה ועבודת כפייה.
בין 5 ל-14 באוקטובר 1941 הוקם בברסטצ'קה גטו והוקף בגדר קרשים וחוטי תיל, אך בעלי מקצועות נדרשים הורשו לגור מחוץ לו. יהודי הגטו הועסקו בעבודות כפייה. לאחר מכן רוכזו בגטו גם יהודי הכפרים שבסביבה.
הגטו חוסל בין 7 ל-9 בספטמבר 1942, וכל יהודי ברסטצ'קה, ובהם גם אלה שהיו מחוץ לגטו, נרצחו. אחדים הצליחו לברוח ומצאו מקלט אצל נוצרים או ביערות.

                                                    (קרדיט: תוכן זה באדיבות אתר "יד ושם")

אנדרטה מספר 183

"מי יזכור את בנו של הַסַּפָּר"

      "שיר אחרי הגשם"   יעקב גלעד