ברגסס

ברגסס.jpg

Our 
Story

בינואר 1941, במיפקד האוכלוסין הארצי האחרון שנעשה בהונגריה לפני הכיבוש הגרמני, נמנו בברגסס 5,856 תושבים יהודים ושיעורם באוכלוסייתה היה כ-30 אחוזים. רובם היו סוחרים ובעלי מלאכה, אך היו בהם גם פקידים ואינטלקטואלים רבים

הצבא הגרמני כבש את הונגריה ב-19 במרס 1944. על-פי ִמיפקד שנערך בשבוע השני של אפריל 1944 מנתה הקהילה האורתודוקסית של ברגסס כ-3,600 נפשות.

הגטאות בברגסס הוקמו בעבור יהודי העיר ויהודי מחוז ברגסס, כ-10,000 יהודים בסך הכל. הם נדרשו לעקור לבית החרושת ללבנים קונט, לבית החרושת ללבנים ואיי ( ולמבני חווה באחוזת וייס.

תושבי הגטאות של ברגסס גורשו לאושוויץ בארבעה טרנספורטים שיצאו בין 16 ל-29 במאי 1944.

                                                    (קרדיט: תוכן זה באדיבות אתר "יד ושם")

אנדרטה מספר 250

"מי יזכור את בנו של הַסַּפָּר"

      "שיר אחרי הגשם"   יעקב גלעד